Misiune si Obiective

Misiune si Obiective  !


      Misiunea
   Misiunea Asociatiei de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania Filiala Buzau este de a dezvolta programe cu/si pentru copii cu handicap fizic si familiile acestora în vederea facilitarii integrarii lor în societate.

Obiective
 •     Informarea si sensibilizarea organizatiilor guvernamentale precum si a opiniei publice în legatura cu problemele copiilor cu handicap
 •     Crearea de modele experimentale si actiunii asupra factorilor de decizie pentru prelucrarea lor la nivel local.
 •     Propuneri de modificarea a legislatiei, menite sa asigure cu prioritate protectia interesului copilului cu handicap.
 •     Constientizarea copiilor si tinerilor cu handicap asupra drepturilor lor.
 •     Atragerea de noi membri în schimbarea mentalitatii opiniei publice.
 •     Strângerea de fonduri pentru realizarea programelor destinate direct copiilor, tinerilor cu handicap si familiilor acestora.
 •     Efectuarea de servicii recuperatorii pentru copii si tinerii cu handicap

Scopul
Scopul principal este sprijinirea tratarii, reabilitarii, educarii si instruirii copiilor si tinerilor cu handicap fizic, precum si îmbunatatirea conditiilor de viata (Statut)

Tinta
 •        Copii si tinerii cu handicap fizic
 •        Familiile acestora
 •        Familiile cazuri sociale care au în întretinere copii cu handicap.

Structura
 •         Poate fi membru al organizatiei orice persoana care a împlinit 14 ani si adera statutului acesteia.
 •         Organele asociatiei sunt Adunarea Generala Anuala,
 •         Consiliul de Conducere si Comitetul Executiv.
 •         Organizatia este condusa de un presedinte.